برچسب: انفاق
اثرات اعجاب‌انگیز انفاق در زندگی که تاکنون نمی‌دانستید
3 می 2018
بدون دیدگاه

اثرات اعجاب‌انگیز انفاق در زندگی که تاکنون نمی‌دانستید

از نظر قرآن کریم انفاق در راه خدا، تجارتى پرسود و معامله اى ارزشمند است که موجب جلب پاداش هاى عظیم و رسیدن به بهشت الهى شده، انسان را از هول و هراس قیامت ایمن نموده و موجب نجات از عذاب دردناک الهى مى شود.