برچسب: انفاق
اثرات اعجاب‌انگیز انفاق در زندگی که تاکنون نمی‌دانستید
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
بدون دیدگاه

اثرات اعجاب‌انگیز انفاق در زندگی که تاکنون نمی‌دانستید

از نظر قرآن کریم انفاق در راه خدا، تجارتى پرسود و معامله اى ارزشمند است که موجب جلب پاداش هاى عظیم و رسیدن به بهشت الهى شده، انسان را از هول و هراس قیامت ایمن نموده و موجب نجات از عذاب دردناک الهى مى شود.