برچسب: دکتر سید حمید خویی
سلسله نشست های نهج البلاغه
۱۳ تیر ۱۳۹۷
یک دیدگاه

سلسله نشست های نهج البلاغه

    دوره ششم نهج البلاغه با حضور دکتر سید حمید خویی     اندیشه غرق لذت نهج البلاغه عالم رهین منت نهج البلاغه خواهی اگر بی پرده دیدن روی دلدار ای دل بیا در خلوت نهج البلاغه   آدرس: کانون اسلامی انصار واقع در سه راه طالقانی جنب سینما صحرا   منتظر حضور گرم…..